ฟอรั่ม กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบต.ห้วยขมิ้น จ.สุพรรณบุรี หารือตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1272
  admin
  Keymaster

  Picture

  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบต.ห้วยขมิ้น จ.สุพรรณบุรี หารือตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน แต่วันที่เซ็นสัญญา ระบบฯ ยังยอมให้ทำสัญญาได้เพราะหนังสือแจ้งเวียนลงนามแล้วแต่ยังไม่แจ้งเวียน

  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบต.ห้วยขมิ้น จ.สุพรรณบุรี หารือตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน แต่วันที่เซ็นสัญญา ระบบฯ ยังยอมให้ทำสัญญาได้เพราะหนังสือแจ้งเวียนลงนามแล้วแต่ยังไม่แจ้งเวียน
  ~~~~~
  หนังสือตอบข้อหารือ อธิบายว่า : ผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ นั้น หมายความว่า ปลัดกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน และต้องมีหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานลงในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
  ~~~~
  กรณีของ อบต.ห้วยขมิ้น ณ วันที่ทำสัญญา ยังไม่มีหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อว่าผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ทิ้งงานในระบบ กรณีนี้จึงถือว่า การทิ้งงานของบริษัทฯ ยังมิได้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงข้อมูลรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดังนั้น สัญญาดังกล่าว ยังคงมีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญา อบต.ห้วยขมิ้นจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาต่อไป
  ~~~~
  สนใจอบรมกับโยธาไทย training.yotathai.com
  > ราคากลางและค่า K training.yotathai.com/con-k
  > ราคากลาง +ว452 +ว124 training.yotathai.com/w452
  > หลักการควบคุมงาน บริหารสัญญา และตรวจรับ training.yotathai.com/work
  > กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้าง หลักการควบคุมงาน บริหารสัญญา และตรวจรับ training.yotathai.com/law-work


  ดูและDownload

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้