ฟอรั่ม กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ ว1412 ลว 9 พฤศจิกายน 2565 ยกเว้นผ่อนฝันการจัดจ้างในช่วงการประชุมเอเปค

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #760
  admin
  Keymaster

  ว1412 ลว 9 พฤศจิกายน 2565 ยกเว้นผ่อนฝันการจัดจ้างในช่วงการประชุมเอเปค 16-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่ง ครม.กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ในเขต กทม. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ทําให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวดําเนินการตรงกับ วันหยุดราชการ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

  ว1412 ลว 9 พฤศจิกายน 2565 ยกเว้นผ่อนฝันการจัดจ้างในช่วงการประชุมเอเปค 16-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่ง ครม.กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ในเขต กทม. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ทําให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวดําเนินการตรงกับ วันหยุดราชการ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ดังน้ัน จึงอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้
  ~~~~~~~
  สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทําหนังสือแจ้งเลื่อนวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ตามระเบียบฯ ออกไปก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา
  ~~~~~~~
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้