ฟอรั่ม กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ หน่วยงานจะปรับผู้รับจ้างได้ ต่อเมื่อผู้รับจ้างทำงานช้ากว่าเวลากำหนดส่งมอบโดยที่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1281
  admin
  Keymaster
  Picture

  หน่วยงานจะปรับผู้รับจ้างได้ ต่อเมื่อผู้รับจ้างทำงานช้ากว่าเวลากำหนดส่งมอบโดยที่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานช้ากว่าที่กำหนดในงวดงานตามสัญญา แต่ยังไม่เลยเวลาส่งมอบ หน่วยงานยังไม่มีสิทธิ์ปรับผู้รับจ้าง และการปรับ ต้องคิดตามจำนวนวันที่เลยกำหนดส่งมอบ ไม่คิดซ้ำซ้อน

  หน่วยงานจะปรับผู้รับจ้างได้ ต่อเมื่อผู้รับจ้างทำงานช้ากว่าเวลากำหนดส่งมอบโดยที่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานช้ากว่าที่กำหนดในงวดงานตามสัญญา แต่ยังไม่เลยเวลาส่งมอบ หน่วยงานยังไม่มีสิทธิ์ปรับผู้รับจ้าง และการปรับ ต้องคิดตามจำนวนวันที่เลยกำหนดส่งมอบ ไม่คิดซ้ำซ้อน
  ~~~~~~
  ระเบียบฯ ข้อ 176 (6) กำหนด : (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น
  ระเบียบฯ ข้อ 181 กำหนด : กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
  การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

  ~~~~
  สนใจอบรมกับโยธาไทย training.yotathai.com
  > ราคากลางและค่า K training.yotathai.com/con-k
  > ราคากลาง +ว452 +ว124 training.yotathai.com/w452
  > หลักการควบคุมงาน บริหารสัญญา และตรวจรับ training.yotathai.com/work
  > กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้าง หลักการควบคุมงาน บริหารสัญญา และตรวจรับ training.yotathai.com/law-work

  Picture


  ดูและDownload

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้