ฟอรั่ม กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทาง ที่มีวงเงินงบประมาณต่อหนึ่งสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1200
  admin
  Keymaster

  Picture

  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทาง ที่มีวงเงินงบประมาณต่อหนึ่งสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป

  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทางที่มีวงเงินงบประมาณต่อหนึ่งสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป
  ~~~~~
  > กรณีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่ถึง 5 ล้านบาท และกรณีการก่อสร้างใดมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป แต่มีองค์ประกอบชั้นทางไม่ครบองค์ประกอบ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอให้มีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการก่อสร้างในครั้งนั้นได้
  – กรณีงานก่อสร้างทางผิวแอสฟิลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หรือผิวแบบเคพซีล (Cape Seal

  หรือผิวแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) ต้องมีองค์ประกอบของงานก่อสร้างทางครบ 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และชั้นผิวทาง จึงจะสามารถกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไว้กับกรมบัญชีกลางได้
  – กรณีงานก่อสร้างทางผิวคอนกรีต (Concrete pavement) ต้องมีองค์ประกอบของงานก่อสร้างทาง
  อย่างน้อย ๒ ชั้น ประกอบด้วย ชั้นพื้นทางหรือชั้นรองพื้นทาง และ ชั้นผิวทาง จึงจะสามารถกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไว้กับกรมบัญชีกลางได้
  ~~~~~~
  สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ เรื่องนี้เป็นเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้างทาง ไม่ใช่เรื่องการตีความว่าเป็นงานก่อสร้างหรือไม่ เพราะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาว่าต้องมีผลงานประเภทเดียวกันหรือต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไว้กับกรมบัญชีกลาง ต่างก็เป็นงานจ้างก่อสร้าง ต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ต้องมีการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ต้องมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานหรือจ้างควบคุมงาน และต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
  ~~~~~~
  สรุป
  > งานก่อสร้างทางวงเงินไม่ถึง 5,000,000 กำหนดผลงานประเภทเดียวกัน
  > งานก่อสร้างทางวงเงินตั้งแต่ 5,000,000 แต่ไม่ครบองค์ประกอบ กำหนดผลงานประเภทเดียวกัน
  > งานก่อสร้างทางวงเงินตั้งแต่ 5,000,000 ครบองค์ประกอบ ใช้ผู้ขึ้นทะเบียนฯ
  ~~~~
  สนใจอบรมกับโยธาไทย training.yotathai.com
  > ราคากลางและค่า K training.yotathai.com/con-k
  > ราคากลาง +ว452 +ว124 training.yotathai.com/w452
  > หลักการควบคุมงาน บริหารสัญญา และตรวจรับ training.yotathai.com/work
  > กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้าง หลักการควบคุมงาน บริหารสัญญา และตรวจรับ training.yotathai.com/law-work

  ดูและDownload

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้